Welkom in een nieuw tijdperk

Bij TINT zijn we niet dol op clichés. Dus beginnen we hier niet over een wereld die verandert, en dan ook nog sneller dan ooit tevoren. Kijk uit het raam en oordeel zelf.

Waar we wel over willen beginnen zijn verandertrajecten. Want wie goed kijkt ontwaart daarin een rode draad: ondanks alle ontwikkelingen in werkmethodieken (Agile, Lean, zelfsturing etc.) zijn organisaties vaker niet dan wel in staat duurzaam te veranderen. Terwijl die verandering wél noodzakelijk is om beter te kunnen anticiperen op klantwensen en om innovatiever en kosten-efficiënter te werken.

We zien dat bedrijven veel effort en tijd stoppen in het aanpassen van de organisatiestructuur en het introduceren van nieuwe werkvormen, procedures, functies en overlegstructuren. Dit soort ‘technische’ aanpassingen kunnen weliswaar relatief veilig doorgevoerd worden, maar leiden zelden tot blijvende verandering. Het is als was die warm wordt gemaakt, door elkaar wordt geroerd en daarna weer stolt.

Er is iets anders nodig. Een alternatieve benadering, die wij adaptief noemen. Omdat ze organisaties in staat stelt blijvend in te spelen op wat wij noemen adaptieve problemen: problemen die zich aandienen als een bord koud geworden spaghetti. Trek er één sliert uit en de rest komt mee.

Adaptieve problemen vragen om adaptief leiderschap: leiderschap dat kan omgaan met veelheid, gelijktijdigheid, onzekerheid én kwetsbaarheid.

Dat vraagt een andere focus op wat dit tijdperk van de ontwikkeling van mensen vraagt, als individu en ook als collectief. Kennis en intellect alleen zijn niet meer voldoende. Er is een groeiende behoefte aan het vermogen tot zelfreflectie, relationele vaardigheden, emotionele volwassenheid, echte verantwoordelijkheid en het vermogen om de collectieve intelligentie van een groep aan te kunnen boren.

Ofwel: aan de mindset die nodig is om in een situatie van onzekerheid tot originele, onverwachte en baanbrekende ideeën te komen, in plaats van die onzekerheid te reduceren in regels en procedures of ervan weg te bewegen.

Vraagstukken
als een bord
koude spaghetti

Maak kennis met
Today Is Not Tomorrow

Today Is Not Tomorrow helpt organisaties met het ontwikkelen van hun adaptieve leiderschap.

We doen dat ‘on the job’. Door samen met de organisatie een thuisbasis te bouwen waar de emotionele en relationele ontwikkeling van alle collega’s vanzelfsprekend is. Door teams om te smeden tot collectieven die samen de sturing weten te behouden of te (her)vinden. En door management en professionals te begeleiden in het omgaan met een situatie van ‘niet weten’, om van daaruit nieuwe manieren van werken en groeien te ontwikkelen.

We leren organisaties om ‘niet-gevoerde gesprekken’ wél te voeren. Reiken het management nieuwe tools aan om méér uit hun team te halen, zonder automatisch terug te vallen op strategische meerjarenplannen, een strakke organisatorische hiërarchie en vaste manieren van werken. En dagen leiders uit verandering niet te zien als een bedreiging, maar als een succesfactor die ze zelf in de hand hebben – als ze maar los durven laten.

Maak kennis met de experts van Today Is Not Tomorrow en nodig ons uit. We gaan graag in gesprek met jou en je team – heading for the unknown.

Want ook vandaag is morgen er sneller dan je denkt.

Today Is Not Tomorrow wordt geleid door drie oprichters: Inez Bosch, Saskia Pijs en Lukas Straathof. In de afgelopen 15 jaar begeleidden zij meer dan 1000 teams werkzaam in de top 100 van het bedrijfsleven en de tien grootste gemeenten van ons land.

Over ons

Contact

Achternaam, e-mailadres en telefoonnummer zijn verplichte velden