Waarom doen we niet wat we zeggen, en zeggen we niet wat we bedoelen?

Inez Bosch

Als kind al was ik al gefascineerd door gedrag. Ik zag hoe eenvoudig communicatie tussen mensen kon mislopen. Zelfs met de beste bedoelingen van beide partijen. Ik dacht toen dat ik zelf iets verkeerd deed en ging nog meer mijn best doen voor de mensen om me heen, zonder het gewenste effect.

Later ben ik gaan onderzoeken hoe ik wél een rol kon spelen bij het doorbreken van ineffectieve patronen tussen individuen en binnen teams. Ik ontdekte dat dit altijd raakt aan emoties. Confrontatie met je eigen emoties vraagt moed, zelfreflectie en het onder ogen komen van je angst en onzekerheid. En het vraagt aanwezig te zijn in het ‘hier en nu’.

Dat heb ik zelf ervaren toen ik mijn eigen dieperliggende reflexen, motieven en emoties leerde kennen en ermee leerde omgaan. Dat was een confronterend en spannend proces en dat blijft het, want het is nooit ‘af’. Maar de vruchten die ik ervan pluk zijn verrijkend voor mijn hele leven. Mijn diepliggende overtuiging is dat dit voor iedereen kan gelden.

Mijn missie is om organisaties, teams en individuen te begeleiden bij het ontwikkelen van die emotionele intelligentie. Het werken in het ‘hier en nu’ is hierin een belangrijke component. Hiermee wordt een fundament gelegd voor het (persoonlijk) leiderschap dat de toekomst in al haar complexiteit en onvoorspelbaarheid nodig heeft.

Ik leer mensen kijken – in het ‘hier en nu’ – naar (hun eigen) gedragspatronen vanaf het balkon, en niet meer vanaf de dansvloer. Dit doe ik zowel op individueel niveau als op groepsniveau. Ik ben goed in het raken van de onderlaag en help mensen om voorbij het punt te gaan waar ze normaliter niet verder willen of kunnen. Zo bereik ik dat ze daadwerkelijk in staat zijn te zeggen wat ze bedoelen, en te doen wat ze zeggen. Daardoor gebeuren er niet alleen voor henzelf, maar ook op collectief niveau bijzondere dingen.

Inez Bosch (1965) studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde met als specialisatie Communicatie, later aangevuld met toegepaste psychologie, ITIP, diverse coachingsopleidingen, Theory U en Deep Democracy. Zij werkte eerder in diverse consultants- en managementfuncties bij o.a. KPN en FHV/BBDO, waarna ze de overstap maakte naar de Baak managementcentrum VNO/NCW. Sinds 2005 is ze partner en mede-eigenaar van The Human Effect en sinds 2019 mede-oprichter van TINT company.